November 28, 2009

Soojuskaamera ehk termograafia abil lamekatuse kvaliteedi kontrollimine

Lamekatuse korraloleku kontrollimisel on suureks abimeheks soojuskaamerad ning õigetes tingimustes teostatud termoülevaatus.

Lamekatus koosneb lihtsustatult paneelist, kruusakihist ja paremal juhul ka tsementmördikihist, aurutõkkekihist, soojusisolatsioonist ning hüdroisolatsioonkattest. Hüdroisolatsioon koosneb tavaliselt kas bituumenrullmaterjalist või PVC plastkattest. Kuigi hüdroisolatsiooni põhiülesandeks on vee eemalhoidmine teistest katusekonstruktsioonidest, siiski tuleb ette vedelike lekkeid soojusisolatsiooni.Infrapuna kaamera abiga on suhteliselt lihtne kindlaks teha soojusisolatsiooni peale või selle sisse imbunud vett. Märg soojusisolatsioon kaotab oma soojustusväärtuse, mis tähendab seda, et isolatsiooni näol pole enam tegemist efektiivse sooja – külma vahelise barjääriga ning soojusisolatsioon tuleks asendada.

Kui katus laseb vett läbi, kuid soojusisolatsioon ei ima vett, siis on infrapuna kaameraga lekkekohtade avastamine pisut keerulisem ning nõuab täpsemaid termograafiaalaseid teadmisi. Kuid kui katuse soojusisolatsioon koosneb vett imavatest materjalidest (nt. saepuru, kork, puistevill, …), siis on termokaamera lihtsaimaks ja kiireimaks lekete avastamise viisiks, tänu millele saab kõrvaldada kiiresti vead katusekonstruktsioonis, mis viivad soojuskadudeni või katusekonstruktsioonide riknemiseni.

Märg soojusisolatsioon on katusekonstruktsioonide enneaegse väsimise ja katuse soojuslekete esmaseks põhjuseks. Lekete avastamiseks skaneeritakse katust pärast kuuma päeva. Mistahes avastatav niiskusekogus säilitab endas päevakuumust, samal ajal kui muud konstruktsioonid on juba jahtunud.
Erinevad soojusisolatsiooni materjalid tagavad erinevad soojuspildi mustrid. Seega lihtsustab katuse soojusisolatsiooni materjali teadmine infrapuna kaamerate termopildi analüüsimist ja lekkekohtade avastamist katusel.
Nii näiteks avaldub videvikus märg niiskust imav soojusisolatsioon termiliselt sooja pinnaalana. Niiskust mitte imava soojusisolatsiooni korral voolab vesi aga isolatsioonipaneelide ühenduskohtadesse ning termopilt meenutab ruutudega akent. Samas näiteks vahtplast isolatsiooni korral koguneb vesi soojusisolatsiooni pooridesse. Juhul, kui vesi peaks seal külmuma, mõrandab ta soojusisolatsiooni ning termokaamera pilt võib meenutada murdunud mustrit.
Monoliitsel isolatsioonil olev vesi (nt. kergbetoon, kips, polüuretaanvahtplast) võib põhjustada suvalise kujuga anomaaliaid. Alumiiniumkattega katused on päikeseenergiat tagasi peegeldavad. Taoline peegeldusvõime muudab termoerinevuste avastamise keeruliseks. Kuid aja jooksul koguneb alumiiniumkattega katustele tolmu ja mustust ning seejärel on selliste katuste termograafiline analüüs juba palju lihtsam.


Allikad:

Robert Reinpuu  Ehitusfüüsika  (Tallinna Tehnika Kõrgkool 2000)
Tiit Masso (koostaja) Ehituskonstruktori käsiraamat II osa (Ehitame 2002)