November 24, 2009

Koostöö Maaülikooliga

Seoses Maaülikooli energiakasutusuuringuga teeb Helioest Eesti ühe tunnustatuima ülikooliga koostööd.
Ühised tegevused seisnevad sisekliima ja energiakasutuse mõõtmistes ning nõustamises.
Meie tarnime sisekliima mõõtmiseks vajalikud seadmed ning juhendame energiakasutuse vähendamise teemadel.
Ettepanekud on siiani olnud:
  • ühtse energiakasutuse poliitika arendamine ülikoolis;
  • sisekliima ja töötingimuste kontrollimine kontoris ja loengusaalis;
  • andmete kogumine elektrienergia kasutuse kohta paari nädala lõikes;
  • elektrienergia kasutuse kontroll osakonniti;
  • hoone termografeerimine;
Jääme nüüd tulemusi ja arenguid ootama!