January 27, 2010

Intervjuu Vikerraadios teemadel termoülevaatuse kvaliteet, energiaaudit ja energiamärgis

Järgmisel neljapäeval 28.01.2009 toimub Vikerraadios, Huvitaja saates intervjuu, kus arutletakse Mart Ummelase ja Priit Pik'a vahel järgmistel teemadel:

1. Mida kujutab endast termograafia ja kuidas seda läbi viiakse?
2. Missugust ettevaatust nõuab sellise teenuse tellimine?
3. Kuidas võidakse tellijat petta termopilti pilti näidates?
4. Millest sõltuvad hoonete soojakaod lisaks seinte soojuspidavusele ja soojaleketele?
5. Missugused on põhilised reeglid, kuidas soojalekkeid vältida (ilma kapitaalse remondita)?
6. Mida sisaldab hoone energiaaudit ja kes seda teostavad ning kuidas seda tehakse?
7. Kordame üle, milles seisneb energiaauditi ja energiamärgise erinevus.

Intervjuu eesmärk on harida termoülevaatuse tellijat ning anda ülevaade termoülevaatuse tegijatele võimalikest veakohtadest pildistamisel.

Kuula ja saa targemaks!

January 24, 2010

Termografeerimise standard EVS-EN 13187:2001

termograafia standard
Ostsime firmasse termograafia standardi EVS-EN 13187:2001 "Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method".
Peale seda, kui standard oli peale taaskordset trükki uuesti saadetud, tuli standardi formaadis ja sisus pettuda.
Esiteks on standard otsast-lõpuni inglise keeles. Mis saab nendest audiitoritest või siis termoülevaatuse tegijatest, kel on keeleharidus saksakeelne või siis venekeelne, kuid neil on täiesti olemas kompetents teha termoülevaatuseid hoonetele? Küllap peavad inglise keele ära õppima. Samas leian, et infrapuna kaamerate tehnoloogia on niivõrd keeruline, et parem oleks, kui asjaarmastajatele on need standardid ja meetodid paremini selgeks tehtud.
Teiseks on standardi lisades B ja C toodud mitmed fotod, kuid fotod on mustvalged. Pealegi niivõrd halva kvaliteediga, et midagi tarka küll kõikidelt fotodelt välja ei loe. Kas on paljundamisel tehtud vead või siis pole standardi väljastajatel piisavalt huvi, et kvaliteet maksimaalne oleks.
Põhimõtteliselt maksime me 145 krooni standardi eest, mis oli lihtsalt kellegi poolt välja prinditud ning millest lisade "Annex" osa osaliselt kasutu on.
Aitäh Eesti Standardikeskus!