September 18, 2013

Küttekulude jaotamine kortermajasKüttekulude jaotamine korterelamus toob energiasäästu peamiselt elanike käitumise muutumisest. Jäävad ära korrad, kus kortervaldaja radiaator on keeratud maksimum väljundvõimsuse peale, kuid samas on aken lahti, et ruumis piisavalt värsket õhku oleks.

Korteris toimub radiaatoripõhiselt radiaatorite soojusvõimsuse mõõtmine radiaatori temperatuuri mõõtmise teel ning edasi saadetakse andmed raadiosaatjat kasutades samas hoones paiknevasse kogumispunkti, kust andmed omakorda edastatakse mobiilside võrku kasutades kesksesse serverisse. Serveris toimub küttekulude arvestus terve maja lõikes.

Näide radiaatori peale paigaldatavast küttekululoendurist
Küttekulude jaoturil on spetsiaalne kaitse lahtimonteerimise eest. Aparaadi energiaallikaks on 3 V liitiumpatarei. Loenduri tööiga ühe patareiga on vähemalt 10 aastat.

Arvestus toimub korteripõhiselt, kus vastavalt korteri asukohale hoones korrutatakse radiaatorite väljundvõimsused läbi paranduskoefitsientidega.

Näite valitud konstantidest on toodu alljärgnevalt

Kuu lõpus saadetakse korteriühistule kokkuvõte korterite soojatarbimisest. selleks, et madalatemperatuurilisi kortereid ei köetaks kõrgematemperatuuriliste arvelt on arvestatud, et minimaalselt tasuvad kõik korteriomanikud kokkulepitud minimaalse temperatuuri tagamise eest (näiteks 16 kraadi). 


June 12, 2013

KredEx jätkab energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotluste vastuvõtmist


KredEx avab järgmisel kolmapäeval, 12. juunil taotlusvooru energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks.

KredExi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingu kohaselt on energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks ette nähtud 229 000 eurot.

Ehitusprojekti ja energiaauditi toetuse finantseerimise maksimaalne määr on kuni 50% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 50%. Toetuse maksimummäärad ühe korterelamu kohta kalendriaastas on energiaauditi toetuse taotluse kohta 700 eurot ning ehitusprojekti toetuse taotluse kohta 5000 eurot.

Täpsem info taotlusvooru avamise kohta avaldatakse KredExi kodulehel.

Allikas: http://kredex.ee/kredexist/uudised/kredex-jatkab-energiaauditi-ja-ehitusprojekti-toetuse-taotluste-vastuvotmist/