January 24, 2010

Termografeerimise standard EVS-EN 13187:2001

termograafia standard
Ostsime firmasse termograafia standardi EVS-EN 13187:2001 "Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method".
Peale seda, kui standard oli peale taaskordset trükki uuesti saadetud, tuli standardi formaadis ja sisus pettuda.
Esiteks on standard otsast-lõpuni inglise keeles. Mis saab nendest audiitoritest või siis termoülevaatuse tegijatest, kel on keeleharidus saksakeelne või siis venekeelne, kuid neil on täiesti olemas kompetents teha termoülevaatuseid hoonetele? Küllap peavad inglise keele ära õppima. Samas leian, et infrapuna kaamerate tehnoloogia on niivõrd keeruline, et parem oleks, kui asjaarmastajatele on need standardid ja meetodid paremini selgeks tehtud.
Teiseks on standardi lisades B ja C toodud mitmed fotod, kuid fotod on mustvalged. Pealegi niivõrd halva kvaliteediga, et midagi tarka küll kõikidelt fotodelt välja ei loe. Kas on paljundamisel tehtud vead või siis pole standardi väljastajatel piisavalt huvi, et kvaliteet maksimaalne oleks.
Põhimõtteliselt maksime me 145 krooni standardi eest, mis oli lihtsalt kellegi poolt välja prinditud ning millest lisade "Annex" osa osaliselt kasutu on.
Aitäh Eesti Standardikeskus!