November 23, 2009

LED, halogeen või "säästulamp"

Ei möödu päevagi, kus ei toimu arutelu erinevate lampide efektiivsuse, hinna ja töökindluse teemal.
Et saada objektiivset pilti tegelikust tasuvusajast, siis koostasin dokumendi, kus arvutasin kokku kolme eri tüüpi lambi tasuvusaja. Täpsema ülevaate algandmetest ja arvutustest saab siit(samuti saab dokumendis algandmeid lihtsalt muuta!).
Tulemustest on näha, et halogeenpirn on odavaim, kuni lambi kasutusaeg on 1000 tundi.
Seega, kui näiteks kortermajas põleb koridorilamp 10 tundi ööpäevas, siis säästulamp tasub ära umbes 3 ja poole kuuga.
Rääkides LED pirnist, siis tasuvusaeg on kuskil 3000 tunni juures. See tähendab, et kortermaja koridoris tasub LED pirn ära võrreldes halogeenpirniga 10 kuuga.
Muidugi oleneb kõik elektri hinnast, lampide maksumusest, jne.
Hetkel oli lihtsalt oluline saada ülevaadet, kui pikad tegelikult tasuvusajad on.