February 29, 2012

Tulemas renoveerimise ja taastuvenergia seadmete paigaldamise toetus


MKM on ette valmistanud ministri määruse eelnõu, mis sätestab täpsed tingimused ja korra eramute renoveerimiseks ja taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtuks. Määruse eelnõu kohaselt toetatakse väikeelamu energiatarbe vähendamiseks tehtavaid rekonstrueerimistöid ja nende teostamiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamist, eramute rekonstrueerimistööde projekteerimist ja omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete paigaldamist.

Toetust makstakse taotlejale 25 või 40 protsendi ulatuses eramu rekonstrueerimise kogumaksumusest, kui projekti tulemusel on saavutatud vastavalt energiamärgiseklass D või C.

Lisaks  on võimalik saada 60 protsendi ulatuses toetust soojusenergia tootmiseks mõeldud päikesekollektori paigaldamiseks ja kuni 70 protsenti tuulegeneraatori või päikesepaneeli jaoks, et toota väikeelamus elektrienergiat.
Renoveerimise omanikujärelevalve teenuse ja projekteerimise kogumaksumusest saab küsida toetust 50 protsendi ulatuses.
Rahastamisotsused peab Kredex tegema 2013. aasta lõpuks. Rahade väljamaksmise perioodi pikendatakse 2014. aasta lõpuni.

Meetme elluviimise tulemusena väheneb Eesti CO2 heitkogus ca 0,7 miljoni tonni.

Allikas: http://www.e24.ee/749560/saastekvootide-tulu-laheb-ka-eramajade-renoveerimiseks/