September 20, 2010

KredExi käendustasu suuruse arvutamise kalkulaator

Kredex on loonud on veebilehele käendustasu kalkulaatori, mis aitab korteriühistutel leida võimalikke käendustasude suurusi investeeringute rahastamisel.


Viide: http://www.kredex.ee/index.php?id=2235&c=1


Näide arvutusest
Soovite osta maja, mille turuväärtus hindamisakti alusel on 1 miljon krooni ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24%. Samas on Teil eluasemelaen, mille tagasimaksmata summa on 200 000 krooni, selle soovite uue laenu arvelt tagasi maksta.

Arvutused on sellised:Eluasemelaen käendusegaTavaline eluasemelaen
Tagatise väärtus  1 000 0001 000 000
Omafinantseering100 000 (10%)340 000 (34%)
Tagatise summa240 000 (24%)0
Saadav laen  900 000660 000
Olemasoleva laenu tagasimakse 200 000200 000
Tagatistasu 7 200 (3%)0