April 4, 2010

Niiskuse allikad hoones

Maja niiskusallikad on nii see kui ka välispidised.

Hoones see on niiskuseallikateks
• pesemisel tekkiv veeaur
• söögi valmistamisel tekkiv niiskus
• mõnel pool pesu kuivatamine
• taimed
• inimesed
• muud (nt. koristamine)

Hoonest väljaspoolt tuleb niiskus
• läbi hoone piirete ebatihedate kohtade kaudu
• veeauru difusiooni tõttu läbi hoone seinte
• läbi põranda(eriti suur on niiskuse kogus põrandalt, kui põrand on pinnasel)
• imbvesi pinnasest(maaaluse sokli osal)

Hoones peetakse tavapäraselt suurimateks niiskuseallikateks peamiselt köögist ja vannitoast
tulevat niiskust. Lisaks ka pesu kuivatamisel tekkivat niiskust.
Uuringud on näidanud, et keskeltläbi on suurimateks niiskuse allikateks ikkagi inimesed ise.
Neljaliikmelise pere tekitatud niiskuskogus päevas jaotub
• 5l inimesed
• 2l gaasipliit
• 1,5l viis toataime
• 1l nelja inimese duši all käimine
• 1l toidu valmistamine

Seega, niiskuskoormus väheneb siis, kui hoones viibib vähem inimesi ning kui näiteks ei kasutata gaasipliiti.
Samuti paljude taimede olemasolu tekitab ruumides palju niiskust.

Niiskuse ärajuhtimisest ning toa niiskustasakaalu hoidmisest aga juba järgmises kirjutises.

Allikad
"Sisekliima ja hallitusseened" Joergen Bech-Andersen