November 11, 2015

Alarõhutesti koostamine eramajas Tartus, Lembitu tänaval

Eduka ning standardikohase alarõhutesti koostamiseks on vajalikud korrektsed algandmed ning väga korralik eeltöö ehk hoone ettevalmistus.

Uues Lembitu tänava hoones on nii ehitustegevus kui ka hoone ettevalmistus tehtud väga korralikult ning alarõhutest võis alata.


 Alljärgnevalt on näha teibitud välisperimeetriga piirnevad õhuavad.


 Paigaldatud alarõhuseade
 Tulemus, õhulekkearv 0,632 m3/(h*m2) kohta.

Nõustame niivõrd energiasäästliku hoone ehitamisel. Küsi alarõhutesti ka oma energiasäästlikule hoonele!