June 2, 2010

Passiivmaja seminar, Tartu, teisipäev, 1. juuni 2010.a.


Mõned märkused ja mõtted passiivmajade seminarilt Tartust.
Kokkuvõttes jäi kõlama, et passiivmaju on Rootsis ja põhjamaades ehitatud juba üle 1500 hoone ning nende energiatarve jääb passiivmaja standardi piiridesse. Jällegi üks müüt, mida saab teadlikkuse tõstmisega kummutada.
Lisaks passiivmajade projekteerimine on osalt isegi lihtsam ning odavam. Just tehnosüsteemide tõttu saab ehitise maksumust alla viia.

Rootsi esineja tutvustab passiivmajade ehitamise kogemusi Rootsi näitel.

Tüüpelamute piirkonna iseloomustus
·         Vähem üksindust
·         Turvalisus
·         Multikultuursus – 30% on väljaspool rootsit
·         Väljakud, kohtumiskohad
·         Rohkem vaba aega
Probleemid ja mõtted elamumajanduse hoonetega Rootsis
·         70ndatel ehitatud majade seinad(tiles) lagunevad. Happevihmad lagundavad vuuke ja kivid langevad välja.
·         Olemasolevate kortermajade enrgiatarve on 212 kWh/m2
·         Ehitati passiivmaja ning rõdud kaeti kinni ning aknad viidi väljapoole
·         Katuse ehitusel ehitati kilest kate peale
·         Renoveerimisel tuli välja, et seintes oli hallitust, jne.
·         Soojustagastusega agregaat igasse hoonesse
·         Energiakasutus on 12-17 kWh/m2
·         Säästeti nii kütmise kui ka elektrikasutuse pealt.
·         Enne kulutati 15120kWh ja peale ümberehitust 6790 ja veelgi rohkem.
·         Uus hoone maksab 2milj ja vana renoveerimine 1milj rootsi krooni.
·         Kui 800 000 oleks vaja ehitada, siis on vaja niipalju töökohti, jne.
Passiivmajade müüdid
1.       The good architecture is a part of passive house
2.       Passive house makes great demands on the inhabitants – not true. Good comfort, good indoor environment and fresh air, no draft or cold radiation
3.       It is complicated to build a passive house! Filters have to be changed!
a.       Ainukesed keerulised komponendid on soojusvahetid, ventilaatorid vahetatakse 15-20a. pärast. Filtreid tuleb vahetada iga aasta.
4.       Õhutihedad hooned lähevad hallitama – Rootsis on vajalik teha blowerdoor testid passiivmaja ehitamisel. Testid võtsid aega 1 päeva.
5.       Houses are heated by electricity? Not true, mainly my ditrict heating.
6.       Condens appears on the outside of surface. True! Auto aknaklaasid võivad jäätuda, sest aknal võib olla temperatuur 10 kraadi madalam, kui õhutemperatuur.juhtub kümnel päeval aastas.
7.       You must have big windows to south? True, you need for example 400kWh more energy.
8.       Passiivmajad on kallid – rohkem maksavad aknad, heat exchanger, insulation. Miinus on küttesüsteem, mis tasakaalustab hinna.
9.       Investment costs are 2.5% higher, but interest rate is lower, then saved energy costs.
10.   Suur vahe on, kas panna suured aknad või paljui väikseid aknaid, sest akende raamid on üsna kõrge U-arvuga, kuid klaasid jällegi keskelt järjest madalama U-arvuga
11.   Parem on ehitada ikka kahekorruseline võrreldes ühekorruselisega
Solomon Guggenheim museum – heated by the people. In the evening they turn off the heating so that heat can be stored in the walls.
Spordihooned samuti passiivselt!
Vaata ka Passiivhaus datenbank
2001 ehitati Rootsis esimesed passiivmajad ning tehti ka passiivmajade büroo, jne. Nüüd on ehitatud juba 1500 passiivmaja. Mainis ära ka, et 2020 on vaja ehitata ainult passiivmajasi.
Viide: http://passiivhuscentrum.se

Passiivmaja modelleerimise protsess
NB! Tee kõik kalkulatsioonid enne ja siis tee disain. Oluline teave arhitektile, et keeruliseks ei lähe. Teiseks tee arvutused 8-9 watti/m2*a. See jätab pärast ruumi tõstmiseks.

Küsimused ettekandjale
Kas kasutate vertikaalseid soojuspumpe hoonetes?
                Ei osanud midagi tarka vastata. Pigem pole kursis ja ei tegele nende teemadega.
Kas tehnikasüsteemide installeerimisel on tehnoseadmete maksumus tõepoolest nii madal?
                Vaadake peamiselt elutsükli maksumust. Leiab, et on võimalusi siiski maksumus alla viia, kui targelt planeerida.

Kas kasutati äravoolu vee sooja?
Vastus: Ei kasutatud. Saksamaal tehti seda nii, et vesi pumbati paakidessse ja sealt siis tagastati. Palju probleeme hügieeni ning töökindlusega. Idee on hea, kui on haiglad, kus kasutatakse palju vett, kuid elamutes kasutatakse vett hommikuti.
Mis saab siis kui inimesed ehitavad kõik hooned valmis? Ehitavad uuesti.
Vastus: Kuna inimesed on juba üle elanud mitmeid suuri ehitus ja arenguprotsesse, siis on üsna tõenäoline, et nad saavad hakkama ka suure passiivmajade ehituse buumiga.